20 de contracte de finanţare pentru construirea de centre de colectare a deşeurilor prin aport voluntar, semnate la Guvern

25 Noiembrie 2022, 11:28 (actualizat 25 Noiembrie 2022, 11:40) Știrile TVR |

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos

Contractele parafate au o valoare de 3,83 milioane de lei/proiect şi au fost semnate cu unităţile administrativ-teritoriale din: comuna Racoviţa (judeţul Sibiu), comuna Şiria (judeţul Arad), comuna Tătăruşi (judeţul Iaşi), municipiul Slobozia, comuna Gurahonţ (judeţul Arad), comuna Şintea Mare (judeţul Arad), municipiul Galaţi, municipiul Adjud, comuna Mihălăşeni (judeţul Botoşani), oraşul Sovata (judeţul Mureş), comuna Baciu (judeţul Cluj), comuna Bistreţ (judeţul Dolj), oraşul Hârşova (judeţul Constanţa), municipiul Târnăveni (judeţul Mureş), oraşul Baia de Arieş (judeţul Alba), comuna Scânteia (judeţul Ialomiţa), oraşul Dărăbani (judeţul Botoşani) şi comuna Giroc (judeţul Timiş).

Pe data de 20 octombrie, ministrul Mediului a semnat, tot la sediul Guvernului, primele 22 de contracte de finanţare pentru realizarea de centre de colectare a deşeurilor, prin aport voluntar.

Contractele sunt încadrate la capitolul de investiţii I1 – Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, subsecţiunea 1.a. – Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Bugetul prevăzut pentru acest subcapitol este de 452,2 milioane de euro.

Conform PNRR, pe Componenta 3 – Managementul deşeurilor este alocat un buget total de 1,239 miliarde de euro, iar obiectivul central este accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.

În cadrul acestei componente există în plan derularea a trei tipuri de investiţii: I1 – Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune; I2- Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile; I3 – Dezvoltarea capacităţilor instituţionale de monitorizare publică şi control pentru gestionarea deşeurilor şi prevenirea poluării.

La începutul acestei săptămâni, Ministerul Mediului a anunţat că un număr de 654 de centre de colectare a deşeurilor prin aport voluntar vor fi construite în România, până în anul 2026. Sesiunea de finanţare aferentă Componentei 3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1 din #PNRR, s-a încheiat marţi, 22 noiembrie, iar suma totală solicitată este de peste 2,39 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproximativ 83% din alocarea financiară iniţială.

Judeţul cu cele mai multe proiecte depuse este Suceava, cu 44 de centre solicitate, urmat de judeţul Timiş – cu 42 de centre, şi de judeţul Maramureş – cu 30 de centre.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxuri speciale de deşeuri – deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri din construcţii şi demolări, precum şi alte tipuri de deşeuri, în conformitate cu proiectul-tip pus la dispoziţie de MMAP.

Source

Distribuie știrea