Guvernul a creat cadrul legal pentru transformări, fuziuni şi divizări transfrontaliere în cazul societăţilor comerciale

08 Iunie 2023, 16:55 (actualizat 08 Iunie 2023, 16:58) Știrile TVR |

Guvernul Ciucă

Proiectul de lege modifică Legea societăţilor nr. 31 /1990 precum şi Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

„Transpunând Directiva Mobilitate, proiectul de lege creează cadrul legal pentru realizarea operaţiunilor de transformare transfrontalieră (transfer de sediu social într-un alt stat membru, fără lichidare şi fără pierderea personalităţii juridice) şi de divizare transfrontalieră prin constituirea de noi societăţi. Totodată, este consolidat cadrul legal aplicabil fuziunilor transfrontaliere. Reglementarea propusă se aplică operaţiunilor transfrontaliere de fuziune, divizare şi transformare care se realizează în interiorul spaţiului Uniunii Europene şi al statelor participante la Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS)”, precizează Executivul.

Proiectul de lege stabileşte:

*** etapele derulării acestor operaţiuni: elaborarea proiectului şi a raportului administratorilor cu privire la efectele operaţiunii şi punerea lor la dispoziţia asociaţilor şi angajaţilor, cel puţin în format electronic; supunerea proiectului, spre evaluare, unui expert independent; publicitatea proiectului; convocarea şi întrunirea adunării generale a asociaţilor; controlul de legalitate al operaţiunii în statul membru de plecare şi în cel de destinaţie;

*** mecanismul de protecţie a asociaţilor: cerinţe de vot ridicate, dreptul de retragere din societate, dreptul asociatului care se retrage de a obţine un preţ adecvat pentru acţiunile/părţile sale sociale, dreptul la o rată de schimb adecvată a acţiunilor/părţilor sociale, pentru a căror respectare sunt prevăzute inclusiv remedii judiciare;

*** mecanismul de protecţie a creditorilor: dreptul de a obţine garanţii adecvate pentru recuperarea creanţei, fie pe baza dialogului cu societatea debitoare, fie urmare hotărârii judecătoreşti;

*** instrumente de protecţie a angajaţilor (informarea şi consultarea angajaţilor cu privire la operaţiune; raport care să explice efectele operaţiunii transfrontaliere asupra raporturilor de muncă şi condiţiilor de muncă; posibilitatea angajaţilor de a prezenta o opinie cu privire la raport, faţă de care societatea trebuie să formuleze răspuns);

*** măsuri de transparenţă (publicitatea proiectului operaţiunii transfrontaliere prin registrul comerţului, comunicarea proiectului către asociaţi şi angajaţi, informarea şi consultarea angajaţilor, elaborarea unor rapoarte detaliate care să sprijine asociaţii şi angajaţii în exprimarea votului, respectiv a unei opinii cu privire la operaţiune);

*** digitalizarea operaţiunii transfrontaliere (facilitarea consultării online a proiectului de către părţile interesate; depunerea online a documentaţiei privitoare la operaţiune la registrul comerţului; comunicarea prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene).

„Proiectul de lege transpune, de asemenea, unele prevederi din Directiva UE privind Digitalizarea care se referă la obligaţia statelor membre de a institui norme privind interdicţia de a exercita o funcţie de administrare sau de conducere a unei societăţi (cel puţin pentru persoanele care au competenţa de a angaja societatea faţă de terţi şi de a o reprezenta în justiţie) – ceea ce legea română deja prevedea – şi de a asigura comunicarea acestor informaţii autorităţilor competente din alte state membre, la solicitarea acestora”, se arată în comunicat.

De asemenea, Directiva prevede obligaţia de a operaţionaliza infrastructura care să permită păstrarea documentaţiei persoanelor fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului într-un format care permite citirea şi căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.

Source

Distribuie știrea