Ședință de guvern – Alocațiile copiilor și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pe agendă

29 Noiembrie 2022, 07:53 (actualizat 29 Noiembrie 2022, 07:58) Știrile TVR |

Ședință de guvern / FOTO: gov.ro

Modificările avute în vedere prin proiectul de act normativ vizează, între altele: extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creşterea copilului în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat iniţial dreptul, de la cel puţin 1 lună la cel puţin 2 luni din perioada totală a concediului; revizuirea şi completarea reglementărilor actuale privind acordarea perioadelor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, sau după caz, stimulent de inserţie, astfel încât să fie evidenţiată flexibilitatea în acordarea acestor drepturi; suspendarea/încetarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului în situaţia expirării certificatului de încadrare în grad de handicap, în perioada concediului de creştere a copilului; reglementarea unei perioade de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când îşi exercită dreptul la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului.

În primă lectură va fi discutat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre care vizează modificarea şi completarea HG nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale.

În şedinţă va fi adoptat şi Programul de cercetare-dezvoltare “Henri Coandă”.

“Programul de cercetare-dezvoltare şi inovare reglementat prin prezenta hotărâre a Guvernului îşi propune să: stimuleze interesul elevilor din învăţământul secundar şi/sau din învăţământul terţiar nonuniversitar şi al studenţilor pentru cercetare şi ştiinţă, digitalizare, prin participarea la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare; dezvolte abilităţile şi competenţele elevilor şi studenţilor de lucra în echipe şi de a derula activităţi de cercetare; creeze cadrul legal necesar pentru formarea unei noi generaţii deschise către cunoaştere la nivel european şi internaţional; crească numărul de tineri români care îşi doresc şi rămână şi să desfăşoare activităţi de cercetare în România, după ce au beneficiat de burse de cercetare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Guvernul va majora valoarea granturilor acordate prin programul “Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”.

Va fi aprobat, printr-o altă hotărâre, mecanismul de colectare şi monitorizare a datelor pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA pentru perioada 2022-2030.

Guvernul va actualiza şi limitele amenzilor prevăzute la articolul 89 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Pe agenda şedinţei figurează şi aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023.

Va fi adoptată şi Strategia Naţională de Reducere a Riscului Seismic.

Executivul va aloca şi o sumă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea schemei de sprijin prevăzute la articolul 53 din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei.

“Având în vedere că, prin schema de sprijin se decontează achiziţia de cărbune, păcură şi biomasă realizată în perioada octombrie 2022 – martie 2023, care se întinde pe doi ani financiari, prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune ca suma aferentă anului 2022 să fie de 140.000.000 lei. Stabilirea sumei de 140.000.000 lei are în vedere faptul că valoarea cea mai mare a achiziţiei de cărbune, păcură şi biomasă se realizează înainte de începerea sezonului rece, pentru a fi asigurat stocul de combustibil astfel încât la 1 noiembrie să existe necesarul pentru producerea energiei termice pentru populaţie”, se spune în nota de fundamentare a proiectului.

Printr-un memorandum va fi aprobată şi negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 50 milioane de euro, pentru susţinerea realizării unor investiţii privind siguranţa rutieră şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor.

Un alt memorandum vizează digitalizarea serviciului public privind înmatricularea vehiculelor.

Guvernul va aproba, tot prin memorandum, împuternicirea acordată Comisiei Europene pentru a reprezenta statul român în procesul de contestare a facturilor emise de Astra Zeneca, reprezentând costuri suplimentare stabilite în contractul de furnizare a vaccinurilor pentru Sars-Cov-2.

CUVINTE CHEIE

Articole pe aceeaşi temă

Source