Cheile Lăpuşului, Dealurile Strehaia, Munţii Ciucului, printre cele 11 noi arii speciale de conservare

Încă 11 situri au fost adăugate pe lista ariilor speciale de conservare, a anunţat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

„România deţine una dintre cele mai bogate biodiversităţi din Europa şi este de datoria noastră să o protejăm şi să răspundem cerinţelor Strategiei pentru Biodiversitate a Uniunii Europene. Această bogăţie este, de asemenea, un motiv de mândrie”, se arată într-un unui comunicat al Ministerului Mediului.

Cele 11 noi arii speciale de conservare sunt: ROSAC0030 Cheile Lăpuşului, ROSAC0043 Comana, ROSAC0044 Corabia – Turnu Măgurele, ROSAC0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu, ROSAC0312 Castanii comestibili de la Buia, ROSAC0323 Munţii Ciucului, ROSAC0381 Râul Târgului-Argeşel-Râuşor, ROSAC0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, ROSAC0383 Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc şi Vânători, ROSAC0405 Dealurile Strehaia – Bâtlanele, ROSAC0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veşeud.

Este ca obligaţia României în ceea ce priveşte implementarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva Habitate).

„În plus, faţă de obligaţiile care derivă din prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva Habitate, în data de 02.07.2020, Comisia Europeană a declanşat împotriva României o procedură de infringement referitoare la punerea necorespunzătoare în aplicare a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (cauza 2020/2238). Procedura se află în prima etapă a fazei precontencioase (scrisoare de punere în întârziere), proiectul de act normativ reprezentând unul dintre instrumentele legale care are ca scop rezolvarea neconformităţilor sesizate de către Comisia Europeană”, explică Ministerul Mediului.

Măsurile de conservare sunt mecanismele şi acţiunile efective care trebuie instituite pentru un sit Natura 2000, cu scopul de a atinge obiectivele de conservare ale sitului.

Siturile de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare au fost notificate Comisiei Europene şi desemnate la nivel comunitar, conform procedurilor specifice, ele fiind desemnate şi la nivel naţional.

Lista ariilor speciale de conservare conţine acum 222 de situri.

Distribuie știrea