Vocea reflectă personalitatea, originea și cultura unui om. Este și un indicator fidel al stării de sănătate

“Ziua Internaţională a Vocii” este o iniţiativă care are drept scop conştientizarea  publicului larg asupra importanţei crescânde a vocii umane în viața socio-profesională a fiecărui individ. Pe de altă parte, are rolul de a atrage atenţia asupra principalilor factori de risc în apariţia problemelor vocale şi a modalităţilor de menţinere a sănătăţii vocale.

Vocea este ca o bijuterie cu multiple fațete care reflectă, în egală măsură, discipline științifice, dar și preocupări practice și artistice. Atât oamenii, cât și animalele depind, în mare măsură, de comunicare. Vocea oferă instrumentul principal atât pentru comunicarea semantică, cât și pentru comunicarea emoțională.

Vocea reflectă personalitatea unui om, originea și cultura lui,  fiind şi un  indicator fidel al stării de sănătate a organismului.  Este un instrument esențial nu numai în educație, ci și în activitatea zilnică, pentru aproximativ 30% din întreaga populație activă.

O voce funcțională este extrem de importantă pentru calitatea vieții. Totodată, vocea poate fi considerată cel mai expresiv  instrument muzical, fiind parte integrantă din artă și cultură. Cu toate acestea, atât publicul larg, cât și profesioniștii din multe discipline nu au o înțelegere deplină a importanţei şi semnificaţiei vocii.

Ziua internaționala a vocii

Sănătatea vocală este de o importanţă crucială în societatea actuală, orientată spre comunicare, dar considerăm că vocii nu i se acordă  recunoaşterea publică şi aprecierea pe care le merită.

Profesioniştii vocali sunt acele persoane a căror activitate depinde de utilizarea  eficientă a vocii. Multe persoane nu acordă importanţă vocii până în momentul în care prezintă o afecţiune vocală semnificativă. Aceste probleme pot avea efecte negative asupra capacităţii de a-şi desfăşura activitatea profesională.

Profesioniştii vocii vorbite şi cântate sunt: cântăreţi de muzică clasică şi uşoară, cadre didactice,  actori, avocaţi, cronicari de radio şi televiziune, comercianţi, oameni politici, lucrători în domeniul social şi cultural, telefoniste, militari,  predicatori, persoane cu funcţii de conducere, persoane care lucrează în mediu cu zgomot mare şi sunt nevoite să vorbească tare.

Una din categoriile profesionale cea mai afectată de riscul problemelor vocale este cea de cadru didactic. Prevalenţa problemelor vocale la profesori este extrem de ridicată conform studiilor statistice: profesorii prezintă afecţiuni vocale de  32 ori mai frecvent comparativ cu populaţia generală; ei reprezintă  4% din populaţia activă, dar în acelaşi timp reprezintă  20% din pacienţii cu afecţiuni vocale; 20% dintre profesori sunt nevoiţi, la un moment dat, să-şi întrerupă activitatea din cauza problemelor vocale.

Pornind de la aceste premize am decis să realizăm şi  în acest an workshopuri destinate cadrelor didactice, cu scopul de a conştientiza, atât profesorii, cât şi factorii de decizie, asupra importanţei vocii şi a regulilor de menţinere a sănătăţii vocale.

La nivel mondial, iniţiativa acestei manifestări a apărut  în 1999, în Brazilia, sub denumirea de “Ziua Naţională a Vocii”, cu scopul de a atrage atenţia asupra creşterii incidenţei cancerului de laringe. Ideea s-a răspândit rapid, întâi în America şi apoi în toată lumea, iar din 2003, data de 16 aprilie, a fost declarată oficial “Ziua Internaţională a Vocii”.

Anul 2013  a fost primul an în care s-a celebrat acest eveniment în România. Pe lângă mediatizarea la posturile de radio şi televiziune, precum şi în presă, au fost organizate simpozioane dedicate cântăreţilor şi cadrelor didactice.

Anul acesta, Ziua Internaţională a Vocii se desfăşoară sub sloganul “Resonate, Educate, Celebrate”, un deziderat care îndeamnă să reconsiderăm importanța vocii, ca mijloc principal de comunicare interumană, de dezvoltare a personalității, să preţuim și să celebrăm acest dar al naturii, care este vocea umană.

 De asemenea, ne îndeamnă să ne facem auziţi, să educăm profesioniștii vocali, să promovăm sănătatea vocală și mijloacele de menţinere a acesteia, având în vedere impactul major pe care problemele de voce le poate avea asupra calităţii vieţii individului.

Ziua Internaţională a Vocii este celebrată, în 2024, în foarte multe  ţări, prin concerte, simpozioane, workshopuri, “zile deschise” în clinicile specializate în probleme vocale, programe de radio şi televiziune, etc.

Principala manifestare dedicată acestei celebrări este Simpozionul Naţional ”Vocea ta Contează”, aflat la cea de-a X-a ediţie, o ediție aniversară, care înregistrează în acest an un număr record de participanţi,  fapt care demonstrează interesul crescând pentru problematica vocii umane şi preocuparea pentru perfecţionarea specialiştilor în acest domeniu.

 Continuând tradiţia începută, ne-am propus, în acest an, pe lângă reeditarea unor manifestări deja consacrate, iniţierea unor manifestări care implică o colaborare interdisciplinară între categoriile profesionale implicate în diagnosticul şi terapia afecţiunilor vocii. Interdisciplinaritatea permite o cunoaştere mai aprofundată a mecanismelor de producere a vocii, un diagnostic precoce al afecțiunilor vocale şi instituirea unei terapii adecvate.

În afara de informarea opiniei publice asupra importanţei vocii şi a problemelor vocale, “Ziua Internaţională a vocii” poate fi considerată şi o  celebrare a interdisciplinarităţii şi interacţiunii dintre ştiinţă şi artă. Artiştii vocali depind  de  vocea lor, iar rezolvarea problemelor vocale necesită cunoştinţe aprofundate despre aparatului vocal şi  modul lui de funcţionare. De aceea, ne propunem să celebrăm această zi şi printr-o serie de manifestări artistice care să completeze manifestările ştiinţifice.

Colaborarea dintre ştiință şi artă în scopul celebrării vocii, este modalitatea cea mai eficientă de a atrage atenția asupra acestui „instrument” minunat şi totodată misterios care este vocea umană. Implicarea entuziastă şi benevolă a artiştilor în organizarea acestor evenimente reflectă interesul pentru problematica vocii şi totodată dorința de a promova sănătatea vocală.

Distribuie știrea